Bredbandsanslutning

Posted by | februari 12, 2017 | Mape Fastigheter | No Comments

IP-Only är ägare av det nya fibernätet och ansvarar för driften, därför är det till dem man vänder sig för mer information kring anslutning, leverantörer etc. 
För er som vill ansluta er så finns det information om hur på vår informationssida.