Information till våra hyresgäster

Uthyrningspolicy

  • Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år
  • Den/de sökande ska ha en fast inkomst
  • Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla blivande hyresgäster.
  • Den/de sökande som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna borgensman som säkerhet. Borgensman ska då uppfylla samma krav som ställs på den/de sökande
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara väl anpassade till lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 5 personer, osv.

Behandling av personuppgifter

Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår policy kring hantering av personuppgifter. All information hittar du HÄR. Du är välkommen att kontakta oss genom att ringa telefonnummer 0370-26360 om du har några frågor eller funderingar kring hur Mape Fastigheter AB behandlar dina personuppgifter.

Viktiga allmänna ordningsregler

För allas trevnad råder det rökförbud i alla lägenheter och fastigheter.
Eventuella blomlådor på balkonger skall vara uppsatta på insidan av balkongen för att inte störa grannarna undertill.
Skaka inte mattor eller dukar utanför balkongen.
Under vintertid ber vi er att undvika att mata fåglar då det lätt resulterar i att det dras in möss i fastigheten

Anmälan av fel eller störning

För att underlätta och på så sätt förbättra vår servicenivå gentemot våra hyresgäster ber vi er att skicka eventuella felanmälningar som inte är direkt akuta (exempelvis problem med en droppande kran eller problem med trasiga persienner) via e-postadress till [email protected]. Vid akuta problem eller störande grannar ring oss på Mape på 0370-263 60 eller 070-608 3327. Du har även möjlighet att kontakta Lokala Vakten på 0371-185 55 dygnet runt även vid störande grannar.
Kostnad felanmälan utan grund: Vi vill också informera alla våra hyresgäster om att vi i fortsättningen kommer att ta ut den faktiska kostnaden vid felsökningar utförda av reparatör, där ni som hyresgäst gjort en felanmälan som sedan visar sig vara utan grund, enligt reparatör eller om det visar sig vara ni som själva orsakat felet, eller genom eventuell påverkan av er egna utrustning (TV, micro etc).

Internet och telefoni

Fiber är framdraget till samtliga lägenheter och lokaler. För att kunna använda bredbandsuttaget ska du som hyresgäst själv teckna ett abonnemang för den tjänst och leverantör du vill använda. Dagsaktuella priser och serviceutbud hittar du på t ex svenskafibernat.se/serviceguide.

IP-Only är ägare av fibernätet och därmed ansvarar de för driften, skall man som hyresgäst om är osäker på något såsom, hur man fysiskt ansluter sin dator, tv etc. eller om man har frågor om vilka bredbandsleverantörer (ex. Bahnhof, Comhem, Boxer etc) man kan välja mellan så hänvisar vi till IP-Onlys kundservice som ni når på telefonnummer 08 403 016 00.

Är det sedan några problem efter att ni anslutit er till en bredbandsleverantör så vänder ni er till denne som därefter tar kontakt med IP-Only (för eventuell felsökning).

Utelåst:

Har du tillfälligt tappat bort eller glömt nyckeln och på så sätt blivit utelåst har vi möjlighet att låsa upp åt er. Sker detta utanför ordinarie arbetstid debiteras hyresgästen en avgift (helger 500 kr, vardag 300 kr).

Bilparkering

Holmavägen: Med hänsyn till rörelsehindrade vill vi påminna om att det inte är tillåtet att parkera era bilar på trottoaren vid fastigheten, och hänvisar till de asfalterade parkeringsytorna.
Järnvägsgatan: Vi vill påminna att det är förbjudet att parkera era bilar på området vid fastigheten och hänvisar till de asfalterade parkeringsytorna intill garaget samt parkering norr om Järnvägsgatan 13-15. Endast kortare på och avstigning accepteras inne på området.

Tvättstuga:

För allas trevnad städa efter er då ni använt tvättstugan, samt töm ludd i maskinerna, så att det är snyggt när nästa skall tvätta. Det är heller inte tillåtet att tvätta mattor, skor etc. i tvättmaskinerna. Respektera de uppsatta tvättiderna, lappar som ersättning för tvättlås accepteras ej, kontakta Mape för att anmäla ett borttappat lås.

Skadedjur/Ohyra

Det är hyresgästens skyldighet att genast rapportera in till oss om ni får problem med skadedjur eller ohyra i er lägenhet. Vi är försäkrade mot skadedjur och ärendet behandlas kostnadsfritt.

Hyra och autogiro

Hyra betalas i förskott senast sista dagen i föregående månad. Betala gärna via autogiro, hör av dig till oss på [email protected] för mer information och anmälan.

Hyresgästers e-postadress

Meddela gärna oss på Mape på [email protected] om er e-postadress vilket kan underlätta vår kontakt med er.

Kameraövervakning

Information om hur Mape Fastigheter AB (org.nr: 556600-0849) behandlar personuppgifter vid kameraövervakning.

På Holmavägen 3 i Mape Fastigheter förekommer kameraövervakning. På platsen finns tydlig skyltning vid entréerna.

Kameraövervakningen sker med stöd av en intresseavvägning för att försvara vårt berättigade intresse, att förstärka hyresgästers trygghet i sitt boende samt förhindra och förebygga störning, brott, stöld samt skadegörelse.

Inspelat material sparas i 14 dagar och skrivs sedan över automatiskt. Ingen automatisk identifiering sker av något inspelat material. Inget inspelat material används heller för automatiserat beslutsfattande.

Ingen information överförs till tredje land. Endast företrädaren för Mape samt ledning har normalt tillgång till materialet, vid vissa speciella fall kan även bildmaterial komma att behandlas av företag som Mape Fastigheter AB anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av systemet för kameraövervakning. Vid polisanmälan om brott överlämnas på begäran inspelat material ut till Polismyndigheten.

För begäran om att rätta och radera uppgifter samt begäran om att få ut det inspelade materialet i den mån det rör den enskilde själv kontaktas Mape Fastigheters företrädare [email protected]

Den övervakade har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingar.