Att tänka på vid utflyttning

  • Uppsägning: Om ni vill säga upp er lägenhet ska detta anmälas till oss skriftligen och skickas in via post. Uppsägningen ska innehålla namn, adress samt datum då uppsägningen gäller ifrån. Det går alltså inte att maila in en uppsägning. Om du också hyr parkeringsplats eller förråd upphör de kontrakten automatiskt. Uppsägningstiden är resterande del av innevarande månad plus tre kalendermånader. Under denna period måste du betala din hyra precis som vanligt.
  • Nycklar: Du måste lämna tillbaka alla nycklar när du flyttar, även de kopior du eventuellt har gjort samt nycklar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås vilket i så fall sker första vardagen efter utflytt.
  • El-, telefon- och Internetabonnemang: Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att säga upp eller flytta dina abonnemang. Observera att du är skyldig att inneha ett elabonnemang under hela uppsägningstiden.
  • Adressändring: För att din post ska hitta till ditt nya hem är det viktigt att du gör en adressändring.
  • Besiktning: När du har sagt upp din lägenhet ska den besiktas. Normalt sker detta i samband med utflyttningen. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (t.ex. dörrar och hatthyllor) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.
  • Visning av lägenheten: När du har sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vi tar kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.