Digital TV till alla fastigheter!

Posted by | april 07, 2017 | Mape Fastigheter | No Comments

Under vecka 15 och 16 kommer det analoga TV-nätet att bytas till ett digitalt. Det innebär att ni får bättre bild och säkrare leverans. Det enda ni behöver göra är en ny kanalsökning! Har ni en äldre TV kan det behövas en digitalbox för att få in de nya signalerna.

Glad Påsk!